Karate

De vertaling van Karate-Do is als volgt:

Kara = Leeg Té = Hand Do = De weg
Karate-Do betekend dus letterlijk: De Weg van de Lege Hand. Het gaat hier dus om een ongewapende vechtkunst.

Geschiedenis in het kort

Karate-Do is ontstaan uit een vorm van Chinese Shaolin Kempo. Geïntroduceerd tijdens de Ming Dynasty op Okinawa, werd het verder ontwikkeld als inheemse vechtkunst onder de naam Té of Okinawa-Té. Elk gebied en beoefenaar hield er zijn eigen kata en methoden op na. Toen in de 15e eeuw koning Hashi aan het bewind kwam in Japan kwam het ongewapende gevecht tot grote ontwikkeling omdat deze koning alle wapendracht verbood. In de 19e eeuw begon Matsumura Sokon (1809 – 1899) met lesgeven in een mix van de diverse regiogebonden stijlen en Chinese Shaolin Kempo.

Een van de studenten van Matsumura Sokon was Itosu Anko (1831 – 1915). Itosu Anko wordt gezien als de grootvader van het karate doordat hij het introduceerde bij een breed publiek op Okinawa. Een van de leerlingen van Itosu Anko was Gichin Funakoshi (1868 – 1957). Hij bracht de vechtkunst van Okinawa naar de hoofdeilanden van Japan en is de grondlegger van het Shotokan Karate. In 1948 werd de Japanse Karate Associatie opgericht met Gichin Funakoshi aan het hoofd. Hierdoor groeide de aanhang van deze vechtkunst explosief in Japan en uiteindelijk in de rest van de wereld. Gichin Funakoshi wordt hierdoor gezien als de vader van het moderne karate.

Stijlen

Binnen het karate onderscheidt men 4 traditionele stijlen: Goju-Ryu Wado-Ryo Shito-Ryu Shotokan

Uit deze stijlen zijn vele andere stijlen ontstaan als: Kyokushin Shinkyokushin Gensei-Ryu Ashi-Hara Isshin-Ryu Goshin-Ryu Karate-Jitsu En nog vele andere…

Karate bij Dun Hong

De stijl die bij Dun Hong wordt onderwezen is Karate-Jitsu. De basis wordt gevormd door het Shinkyokushinkai aangevuld met technieken uit het Jiu-Jitsu en Judo. Het Karate bij Dun Hong is in beginsel puur gericht op zelfverdediging.

Enkele beroemde gezegden uit het karate zijn: “Een vermeden gevecht is een gewonnen gevecht” en “In karate is er geen eerste aanval”. Deze uitspraken vormen de basis voor het karate bij Dun Hong.

Karate bevat technieken die een ander schade kan toebrengen. Vanwege deze reden is het Karate voor kinderen aangepast. Veel “harde eindtechnieken” zijn vervangen voor “zachte controletechnieken” uit het Judo. Hierdoor leren zij na een verdediging een tegenstander te controleren in plaats van uit te schakelen. Vanaf een bepaalde kyu-graad en leeftijd komen hier ook de harde technieken bij.

De Karateles

De karatelessen bestaan na een effectieve opwarming uit de volgende onderdelen:

  • · Kihon

Kihon betekent basis(technieken). Kihon komt in principe in iedere les terug. Dit gedeelte van de les bestaat uit het perfectioneren van de diverse verdedigings- en aanvalstechnieken alsmede de diverse standen. Ook wordt er veel aandacht besteed aan de juiste lichaamshouding, ademhaling, valbreektechnieken en ontspanningstechnieken.

  • · Kata

Een Kata is een reeks bewegingen uitgevoerd tegen meerdere denkbeeldige tegenstanders die vanuit verschillende richtingen aanvallen. Er zijn veel verschillende kata’s met allemaal hun eigen thema of focuspunt. Kata’s vormen een essentieel onderdeel van Karate omdat alle technieken hierin voorkomen. Omdat de technieken in een kata technisch, zuiver en krachtig uitgevoerd moeten worden, zijn zij als voorbereiding op het vrije gevecht zeer waardevol.

  • · Kumite

Kumite betekent gevecht. Kumite kan verdeeld worden in afgesproken gevecht en vrij gevecht (het zogenaamde sparren). Tijdens de reguliere kumitelessen komen alle aanvalstechnieken aan bod met de daarbij behorende effectieve verdediging. Zowel in het afgesproken gevecht als in het vrije gevecht. Tijdens vrije kumite wordt er over het algemeen beschermingsmateriaal gebruikt. Er zijn echter lessen waar er bewust geen beschermingsmateriaal wordt gebruikt.

Beoefenen van Karate

Karate is te beoefenen door jong en oud. Met het beoefenen van deze vorm van Budo traint men het hele lichaam. Men moet echter wel beseffen dat Karate een contactsport is. Vrije kumite houdt bij Dun Hong in dat de technieken mogen worden toegepast over het hele lichaam. Dit in tegenstelling tot vele andere dojo’s waar wedstrijdregels worden gehanteerd tijdens vrije kumite. Er wordt bij Dun Hong niet getraind op hard contact maar op sundom contact (skin-touch). Er moet echter wel rekening worden gehouden met het feit dat men onherroepelijk een keer geraakt wordt. Nogmaals: Karate is een contactsport!

De banden die men kan halen worden Kyu-graden genoemd. Met begint met de 9e Kyu (witte band). Na het examen kan men de volgende Kyu-graad halen tot aan de 1e Dan (zwarte band). Er zal dus altijd een examen moeten worden afgelegd voor de volgende Kyu-graad.

Dus voordat men de keuze maakt om met karate te beginnen moet men rekening houden met het volgende:

Karate vergt fysieke training en discipline m.b.t. flexibiliteit, kracht, snelheid en incasseringsvermogen.

Karate vergt mentale training m.b.t. zelfbeheersing, doorzettingsvermogen en grensverlegging.

Gichin Funakoshi: “Het uiteindelijke doel van Karate is geen nederlaag of overwinning, maar de verbetering van het karakter van de beoefenaar”.

Wedstrijdtraining

Bij Dun Hong wordt er ook apart wedstrijdtraining gegeven. Wedstrijdkarate heeft namelijk niets te maken met zelfverdediging. Bij wedstrijdkarate wordt er namelijk ook getraind op het aanvallen van de tegenstander. Omdat niet iedere beoefenaar interesse heeft om aan wedstrijden mee te doen en om een duidelijke scheiding aan te brengen tussen wedstrijd en zelfverdediging wordt er dus apart wedstrijdtraining gegeven. Om aan wedstrijden mee te kunnen doen moet men trainen op uithoudingsvermogen, wedstrijdtechniek en wedstrijdmentaliteit (sportiviteit). Dit vergt buiten de reguliere training extra inzet van de Karateka.

De karateka’s van Dun Hong doen over het algemeen alleen mee aan semi-contact wedstrijden.

Tot slot

Voor een indruk van de lessen bij Dun Hong kan men beter langskomen in de Dojo en eens één of meerdere lessen meetrainen. Dit kan gewoon in sportkleding alvorens men een Karate-Gi (karatepak) aanschaft.

TOT ZIENS IN DE DOJO AAN DE PASTEURSTRAAT!

OSU!